Over Sprach-D-A-CH

D-A-CH staat voor D = Duitsland + A = Oostenrijk + CH = Zwitserland

Sprach-D-A-CH wil (deels)duitstalige kinderen meer met de Duitse taal vertrouwd maken.

In Den Haag en omgeving zijn er veel gemengdtalige gezinnen met één Duitstalige ouder. Veel van deze kinderen gaan gewoon naar een Nederlandse school, evenals kinderen uit geheel Duitstalige gezinnen.

Uit ervaring weten wij dat in veel gezinnen geprobeerd wordt de Duitse taal als tweede taal naast het Nederlands bij te houden.

Al naar de discipline en het niveau van de niet-Duitstalige ouder lukt dat meer of minder goed. Vele ouders hebben de behoefte naar verdieping van het Duits bij hun kinderen en naar een bredere Duitstalige omgeving, d.w.z. andere Duitstalige contacten ook buiten de familie.

Sprach-D-A-CH biedt deze ouders en kinderen een cursus Duits. Kinderen kunnen in ongedwongen sfeer, met Duitstalige pedagogen Duits leren en zingen, Duits sprekend spelen en hun kennis verdiepen.

De kinderen leren al spelend hun woordenschat uit te breiden. Uiteraard horen ook voorlezen en het verbeteren van de taalvaardigheid bij het programma. Ook zullen de kinderen iets leren over de cultuur van de D-A-CH-landen. Hoe vieren wij kerst? Hoe is het in de bergen?

 Uiteraard zijn ook kinderen van andere landen welkom, zoals Luxemburg, Italië (Zuid Tirol), België, Denemarken.

In een andere groep spelen kinderen vanaf 2 jaar samen, leren Duitstalige liedjes en luisteren naar verhalen.

Sprach-D-A-CH vindt elke tweede zaterdag in de ruimte van „Vrije Ruimte“ aan de Stadhouderslaan in Den Haag plaats.

Sprach-D-A-CH is een initiatief van de Oostenrijkse Ambassade maar staat open voor alle Duitstalige deelnemers.

Initiatoren:
Daria Bouwman
Martina Eicher
Pia van der Feltz
Andreas Rindt