17 Dec

De data voor het nieuwe semester zijn bekend

Wij beginnen het nieuwe semester op 9 maart 2019
Alle data voor het zomersemester 2019 op een rijtje
9 maart
23 maart
6 april
13 april
Pasen,  Koningsdag, Meivakantie
11 mei
25 mei
Pinksteren
15 juni
22 juni
29 juni
6 juli